ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Обавештења о закљученим уговорима:

кскурзија ученика 3.разреда 

екскурзија ученика 4.разреда

Екскурзија ученика 4. разред за 2018-12019 годину:

Конкурсна документација
Позив за екскурзију
Екскурзија ученика 3. разред за 2018-12019 годину:
Конкурсна документација
Позив за екскурзију