УСЛОВИ УПИСА

Ванредно школовање (уколико желите да наставите прекинуто школовање или никада нисте ни похађали средњу школу) Упис у први разред се врши конкурсом за упис у јунском року са редовним ученицима по процедури које прописује Министарство просвете и објављује га путем јавних медија.
Потребна документа:

-Сведочанство 8. разреда основне школе
-Извод из матичне књиге рођених
-Лекарско уверење за упис у школу

Преквалификација (уколико желите да промените занимање)
Доквалификација (уколико са завршеном трогодишњом школом желите да наставите школовање и завршите четворогодишњу школу) Специјализација (уколио желите да стекнете бивше звање петог степена) Преквалификација, доквалификација и специјализација се могу уписати током целе школске године док се не попуне сва слободна места за одређене профиле а чији број прописује Министарство просвете. Преквалификација
Потребна документа:
-Сведочанства претходног образовног профила (I, II, III, IV разред)
-Диплома матурског или завршног испита
-Извод из матичне књиге рођених
Доквалификација
Потребна документа:
-Сведочанства претходног образовног профила (I, II, III разред)
-Диплома завршног испита
-Извод из матичне књиге рођених
Специјализација
Потребна документа:
-Сведочанства претходног образовног профила (I, II, III разред)
– Диплома завршног испита
-Извод из матичне књиге рођених
-Лекарско уверење за упис у школу
-Потврда радне организације о минимално 2 године радног искуства у одговарајућем занимању
За све потребне информације у вези уписа јавити се проф. Јелени Јаковљевић.