СТАТИСТИКА ПРЕДХОДНИХ УПИСНИХ ГОДИНА

Број бодова потребан за упис у претходним уписним годинама

Р.

бр.

Подручје рада и образовни профил Најмањи број бодова за упис претходних година
2017/18. 2018/19. 2019/20.
I МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА      
1. Техничар за роботику – НОВО
2 Техничар за компјутерско управљање 57,16
3. Техничар за компјутерско управљање CNC машина- ДУАЛНО 55,02 61,46
4. Машински техничар за компјутерско конструисање 50,55 56,09
5. Аутомеханичар 36,44 41,34 43,09
6. Механичар хидраулике и пнеуматике 45,53 37,13 43,56
7. Оператер машинске обраде – ДУАЛНО 43,98 40,17 41,13
II ЕЛЕКТРОТЕХНИКА      
1. Техничар мехатронике 51,67 57,16 61,70
2. Електротехничар рачунара 76,84 67,54 79,69
III ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА      
1. Пословни администратор 76,96 67,93 72,81

УПИС 2017/2018.

Рб Средња школа Образовни профил Подручије рада Квота Уписано Мин.бодова
1. Техничка школа Трстеник МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА 30 30 50.56
2. Техничка школа Трстеник ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА 30 30 57.16
3. Техничка школа Трстеник АУТОМЕХАНИЧАР МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА 15 12 36.14
4. Техничка школа Трстеник МЕХАНИЧАР ХИДРАУЛИКЕ И ПНЕУМАТИКЕ МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА 15 8 45.53
5. Техничка школа Трстеник ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ – ДУАЛНО МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА 30 15 43.98
6. Техничка школа Трстеник ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 30 30 76.84
7. Техничка школа Трстеник ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 30 30 51.67
8. Техничка школа Трстеник ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА 30 30 76.96

 

 

 

УПИС 2016/2017.

Рб Средња школа Образовни профил Подручије рада Квота Уписано Мин.бодова
1. Техничка школа Трстеник МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА 30 24 53.47
2. Техничка школа Трстеник ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА 30 30 56.53
3. Техничка школа Трстеник АУТОМЕХАНИЧАР МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА 15 11 40.31
4. Техничка школа Трстеник МЕХАНИЧАР ХИДРАУЛИКЕ И ПНЕУМАТИКЕ МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА 15 6 39.56
5. Техничка школа Трстеник ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА 30 14 45.47
6. Техничка школа Трстеник ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 30 30 71.34
7. Техничка школа Трстеник ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 30 24 50.19
8. Техничка школа Трстеник ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА 30 30 67.06

 

 

 

УПИС 2015/2016.

Рб Средња школа Образовни профил Подручије рада Квота Уписано Мин.бодова
1. Техничка школа Трстеник МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА 30 28 46.91
2. Техничка школа Трстеник ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА 30 30 56.49
3. Техничка школа Трстеник ТЕХНИЧАР ХИДРАУЛИКЕ И ПНЕУМАТИКЕ МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА 30 15 41.16
4. Техничка школа Трстеник АУТОМЕХАНИЧАР МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА 10 10 40.50
5. Техничка школа Трстеник МЕХАНИЧАР ГАСО И ПНЕУМО ЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА 10 0 0.00
6. Техничка школа Трстеник МЕХАНИЧАР ХИДРАУЛИКЕ И ПНЕУМАТИКЕ МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА 10 7 40.60
7. Техничка школа Трстеник ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА 30 16 40.36
8. Техничка школа Трстеник ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 30 30 69.82
9. Техничка школа Трстеник ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 30 25 43.54
10. Техничка школа Трстеник ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА 30 30 73.09

 

 

 

УПИС 2014/2015.

Рб Средња школа Образовни профил Подручије рада Квота Уписано Мин.бодова
1. Техничка школа Трстеник ТЕХНИЧАР ХИДРАУЛИКЕ И ПНЕУМАТИКЕ МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА 30 10 40.08
2. Техничка школа Трстеник ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА 30 17 48.52
3. Техничка школа Трстеник МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА 30 8 48.16
4. Техничка школа Трстеник АУТОМЕХАНИЧАР МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА 10 10 36.80
5. Техничка школа Трстеник МЕХАНИЧАР ГАСО И ПНЕУМО ЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА 10 3 36.44
6. Техничка школа Трстеник МЕХАНИЧАР ХИДРАУЛИКЕ И ПНЕУМАТИКЕ МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА 10 1 40.64
7. Техничка школа Трстеник ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ – ОГЛЕД МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА 20 5 34.96
8. Техничка школа Трстеник ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 30 30 67.92
9. Техничка школа Трстеник ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 30 27 47.08
10. Техничка школа Трстеник ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА 30 30 58.68